CENOVNIK vrednosne pošiljke

Za izvod iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih na domaćem obrazcu):

430,00 din. (RAT) + poštarina + provizija na uplatu.

Za izvod iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih na međunarodnom obrazcu):

720,00 din. (RAT) + poštarina + provizija na uplatu.

Za uverenje iz knjige državljana:

770,00 din. (RAT) + poštarina + provizija na uplatu.

Za dokumenta oslobođene od RAT-a a sa obavezom naplate opštinske naknade:

poštarina + provizija na uplatu.

 

Visinu poštarine i proviziju na uplatu određuje Pošta Srbije.

Napomene:
U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani putem telefona ili e-maila.

Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

Kövess minket:

Megszakítás