Interni revizor


Интерна ревизија обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Општине Сента, свих програма, активности и процеса у надлежности Општине укључујући и ревизије коришћења средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Адреса: Сента, Главни трг 1

Kövess minket:

Megszakítás