Naručivanje putem interneta izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana

U prilici ste da koristite uslužni servis opštine Senta ukoliko želite dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Jednostavnim klikom mišem na ponuđene opcije otvara se internet stranica sa formularom koji treba popuniti u celosti.

NАPОMЕNА ZА NАRUČIОCА:

Zahteve za izdavanje dokumenata putem virtuelnog matičara možete podneti isključivo ako ste saglasni da vam dokumenta budu dostavljena na kućnu adresu kao vrednosna pošiljka, sa otkupninom, isključivo na području teritorije Republike Srbije.

Svаkа zloupotrеbа ovе uslugе је Zаkonom kаžnjivа.

Kövess minket:

Megszakítás