A korlátolt felelősségű tarsaságok bejegyzése

A jelentkezési lapokat minden munkanapon 7.30 és 13.30 között lehet átvenni a cégbejegyzési ügynökség községi irodájában – a zentai önkormányzat fogadóirodájában –, a Fő tér 1. szám alatt, vagy letölthetők az ügynökség honlapjáról, a www.apr.gov.rs címről

Zenta község önkormányzata szakértői segítséget biztosít a kérelmezőknek a jelentkezési lap kitöltéséhez és a bejegyzés további folyamatához.

A korlátolt felelősségű társaság alapításának bejegyzéséhez szükséges űrlap mellett mellékelni kell:

  • az alapító személyazonosságát bizonyító iratot – a fizikai személy személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolatát és/vagy igazolást a regiszterből, ahol a jogi személyt bejegyezték
  • a társaság alapító okiratát – döntés vagy szerződés –, az alapítók hitelesített aláírásával ellátva
  • banki igazolást az ideiglenes számlára befizetett betétről, vagy az alapítók hitelesített kijelentését, hogy biztosították a pénzbeli betétet
  • az alapítók egyezményét a nem pénzbeli betét értékéről, amennyiben azt nem tartalmazza az alapítói okirat
  • a képviselő kinevezéséről szóló döntést, amennyiben azt nem határozza meg az alapítói okirat
  • a képviselő hitelesített aláírását.

A bejegyzési díjat, ami 4.000 dinár, a cégbejegyzési ügynökségnek kell befizetni – Agenciji za privredne registre, számlaszám: 840-29770845-52, model: 97, poziv na broj: 95-01.

A törzsszámért járó illetéket, 1.750 dinárt pedig a köztársasági statisztikai hivatalnak kell befizetni – Republičkom Zavodu za statistiku, számlaszám: 840-742221843-57, model: 97, poziv na broj: 84-231.

Kövess minket:

Megszakítás