Közjegyző

ÉRTESÍTÉS – FONTOS INFORMÁCIÓ

Figyelembe véve, hogy a Szerb Köztársaság Népképviselőháza 2014. augusztus 31-én elfogadta a közjegyzőségről szóló törvény módosításait és kiegészítéseit (az SZK Hivatalos Közlönye, 31/2011., 85/2012., 19/2013., 55/2014. szám – másik törvény, és 93/2014. szám – másik törvény) és az Aláírások, kéziratok és másolatok hitelesítéséről szóló törvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 93/2014. szám), továbbá, hogy ezek 2014. szeptember 1-jétől alkalmazandók és új tevékenységről van szó, röviden néhány fontos információval szolgálunk e jogi szegmensről:

1.) A közjegyzőség közbizalmi szolgálat. A közjegyző vagy jegyző (a jegyző szó a latin notarius szóból ered, ami írnokot jelent) egyedüli és állandó hivatásként végzi tevékenységét annak megszűnéséig, a törvénnyel összhangban.

2.) A közjegyző különböző dokumentumokat hitelesít, nyilatkozatokat állít össze és vagyonjogi kérdésekkel foglalkozik.

3.) Tevékenységének ellátásában a közjegyző önálló és független.

4.) A közjegyző jogi szakember.

5.) A közjegyzők kinevezésére és felmentésére az igazságügyi miniszter illetékes.

6.) Közmegbízatása alapján a közjegyző akaratnyilatkozatokat fogad az ügyfelektől, ezeknek megadja a szükséges írott formát, közokirat jellegű okiratot ad ki erről, őrzi ezen okiratok eredeti példányát és az egyéb rábízott iratokat, kiadja az okiratok másolatait, nyilvánosan tényeket igazol, tanácsokat ad az ügyfeleknek az ügykörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban és törvényben meghatározott egyéb cselekményeket tesz és feladatokat lát el.

7.) A KÖZJEGYZŐI OKIRATOK FAJTÁI:

közjegyzői jegyzetek,
közjegyzői jegyzőkönyvek,
közjegyzői bizonylatok és
közjegyzői hitelesítések.
8.) KÖZJEGYZŐI HELYEK: A közjegyzői helyek számát a Kamara véleményének beszerzése után a miniszter határozza meg, oly módon, hogy szabály szerint egy község, város vagy városi község (a továbbiakban: helyi önkormányzati egység) területére legalább egy közjegyzői hely jut. Nagyobb lélekszámú és intenzívebb gazdasági élettel rendelkező területeken a közjegyzői helyeket úgy kell meghatározni, hogy minden 25.000 lakosra egy közjegyzői hely jusson.

9.) HIVATALI TERÜLET: A közjegyző hivatali területe azon alapfokú bíróság területét öleli fel, ahol a közjegyző hivatalos székhelye található.

10.) Zenta község területére az alábbi személyt nevezték ki közjegyzővé:

BÚS KAROLINA

24400 ZENTA

Stevan Sremac utca 5. szám

Tel: 062/180-2623

Német Elvira – Adminisztratív munkatárs

Tel: (024) 415 0 510, (024) 415 0 511

mob.tel. 060 05 66 225

e-mail: kancelarijaelvira@gmail.com

Az iroda munkaideje: hétfőtől péntekig 9,00-tól 17,00 óráig.

Kövess minket:

Megszakítás