Exchange 5 - opis projekta

Otvarajuća konferencija projekta (održana je dana, 26. 06. 2019. godine):


Sastanak projektnog tima u Senti dana 5. avgusta 2019. godine

Sastanak projektnog tima u Senti dana 23. septembra 2019. godine

Aktualitások

Elkészült a tervdokumentáció a létesítmények törvényesítéséhez az Exchange 5 program keretében

2020.07.31.

Az Exchange 5 programot az Európai Unió finanszírozza, végrehajtásáról az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium gondoskodik együttműködve a Városok és Községek Állandó Konferenciájával, a szerződő testület pedig a Pénzügyminisztériumnak az Európai Unió eszközeiből megvalósuló programok szerződési és pénzelési részlege (CFCU). A program teljes értéke 4.75 millió euró, célja pedig a városok és községek közfinanszírozási reformja keretében a vagyongazdálkodás, valamint a helyi tervezési és költségvetési folyamatok előmozdítása.

Az Exchange 5 program első fejezete keretében támogatják az adományozói elvek megvalósulását, vagyis a helyi projektek térítésmentes támogatását, amelyek Szerbia városaiban és községeiben a vagyongazdálkodás előmozdítására irányulnak. Erre a célra 3 millió eurót szánnak az EU támogatásából, amiből 18 projekt megvalósítását támogatták 48 önkormányzatban, köztük Szabadka Várost és Zenta Községet,  amelyek a Csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon projektet valósítják meg.

A projekt megvalósítása a térítésmentes eszközök odaítéléséről szóló szerződés 2018. december 21-i aláírásával vette kezdetét a Szerb Köztársaság Kormánya (Pénzügyminisztérium, az EU eszközökből finanszírozott programok szerződési és finanszírozási részlege), Szabadka Város és Zenta Község részéről. A projekt teljes költségvetése 240.095,00 euró, a térítésmentesen kapott összeg pedig 181.343,75 euró (75,53%%). Szabadka Városnak 163.600,00 eurós, Zentának pedig 76.495,00 eurós kerete van.

Szabadka Város úgy döntött, hogy a projekt keretében erőforrásait a kivételes jelentőségű középületek fennmaradásának törvényesítésére fordítja, hogy az ezekbe a létesítményekbe történő későbbi befektetésekkel javítsa a város területén élő polgárok életminőségét. A köztulajdonnal való rendelkezés nem okoz gondot Szabadkán, de törvényesítésük, Köztársasági Földmérő Hivatal (RGZ) nyilvántartásába való bejegyzésük és a műszaki-tervdokumentáció későbbi kidolgozása égető kérdést jelent a városi közigazgatás számára.  Az ingatlanokkal való jogszerű, hosszú távú és színvonalas rendelkezés legfontosabb előfeltétele a törvényesítés, a RGZ nyilvántartása és a kataszter, mert a polgárok mindenekelőtt vállalkozó kezdeményezést, személyes felelősségvállalást és az életminőség folyamatos javítását várják el az önkormányzattól. A projekt keretében több, kivételes jelentőségű létesítmény és telek jogállásának teljes rendezését irányozták elő.

A Csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon projekt megvalósításában Szabadka Város partnere Zenta község. A projektek részletes elemzése, a hosszú távú tervezés és a projektek megvalósításában szerzett nagy tapasztalatok révén sikerült felismerni az önkormányzatok szükségleteit a pályázati kiírásban. A RGZ nyilvántartása szerint Zenta községben léteznek nem törvényesített középületek, de gyakran okoz problémát, hogy a nyilvántartás adatai nem felelnek meg a valós állapotoknak, az eltérések időnként jelentősek, az eltérések pedig lehetetlenné teszik, hogy az önkormányzatok jó gazda módjára, jogszerűen, hosszú távon és vállalkozó módjára tervezzék azok használatát. Ezért Zenta Község a projekt keretében elsőbbséget tulajdonít a nyilvántartás rendezésének, a pontos adatbázis kidolgozásának és a vagyoni leltár elkészítésének.

A Szabadka város és Zenta község területén található illegális létesítmények törvényesítéséhez szükséges földmérői szolgáltatásokról és a műszaki-tervdokumentáció előkészítéséről szóló szerződést 2020.03.04-én írták alá. Szabadka Város ezekről a tevékenységekről a Prostor d.o.o. által vezetett konzorciummal írt alá 17,8 millió dinár értékű szerződést.

A projekt keretében Szabadkán elkészült a műszaki-tervdokumentáció 50 épületet legalizálásához, 15-nél rendezik a tulajdonviszonyokat, 23 létesítményt pedig törölnek a nyilvántartásból, Zentán pedig 20 épületet legalizálnak, 20-nál rendezik a tulajdonviszonyokat és nyolcat törölnek a nyilvántartásból. Ezek voltak a projektet lebonyolító team legfontosabb céljai, a projekt pedig felölelte a földmérői munkálatokat, a kataszteri-topográfiai tervek kidolgozását, a telekhatárok kijelölését, a létesítmények bejegyzésével, illetve esetleges törlésével kapcsolatos tanulmányok kidolgozását, az egyes külön részek terveinek a kidolgozását, az állapotfelmérésről szóló jelentések kidolgozását, a nyilvántartásba vételt, az üzleti könyvekbe történő bejegyzésüket Szabadka Város és Zenta Község területén, valamint a Központi Adatbázisban a vagyoni adatok bejegyeztetését.

A szerződés megvalósításának a határideje a szerződés aláírásától számított 3 hónap volt. Az adai Prostor d.o.o. a szerződéses határidőn belül teljesítette összes vállalt kötelezettségét. Kidolgozta a műszaki-tervdokumentációt 88 létesítmény törvényesítéséhez Szabadka város területén, illetve 48 létesítmény törvényesítéséhez Zenta község területén, s ezzel a szolgáltatásokat és a projekttevékenységeket is sikerrel valósították meg.

Megszakítás