Exchange 5 - opis projekta

Otvarajuća konferencija projekta (održana je dana, 26. 06. 2019. godine):


Sastanak projektnog tima u Senti dana 5. avgusta 2019. godine

Sastanak projektnog tima u Senti dana 23. septembra 2019. godine

Актуелности

Урађена пројектна документација за легализацију објеката у оквиру програма „Exchange 5“

31.07.2020.

Програм „Exchange 5” финансира Европска унија, а спроводи Министарство за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Укупна вредност програма је 4.75 милиона евра, а за циљ има унапређење управљања имовином и локалне планске и буџетске процесе, као део реформисања јавних финансија у градовима и општинама.

У оквиру прве компоненте Програма „Exchange 5”, подржана је имплементација Грант шеме, односно додела бесповратних средстава за локалне пројекте, усмерена на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије. За Грант шему је намењен износ од 3 милиона евра из доприноса ЕУ, при чему је подржано 18 пројеката који обухватају 48 локалних самоуправа где спадају и Град Суботица и Општина Сента који реализују пројекат „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“.

Пројекат је започет потписивањем Уговора о додели бесповратних средстава између Владе Републике Србије (Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), Града Суботице и Општине Сента 21.12.2018. године. Укупан буџет пројекта је 240.095,00 ЕУР, износ бесповратних средстава је укупно 181.343,75 ЕУР (75,53%). Буџет Града Суботица је 163.600,00 ЕУР а Општине Сента 76.495,00 ЕУР.

Град Суботица одлучио је да све своје капацитете кроз овај пројекат фокусира на легализацију (озакоњење) објеката који имају изузетан јавни значај, у циљу будућег улагања у исте зарад побољшања услова живота становника на територији града. Располагање јавном имовином није велики проблем у Суботици, али је зато озакоњење исте, увођење у РГЗ и будућа израда пројектно техничке документације препозната као горуће питање за управу града. Легализација, упис у РГЗ и катастар је главни предуслов за правилно, дугорочно и квалитетно располагање непокретностима, јер грађани пре свега, очекују предузетничку иницијативу, личну одговорност и свакодневна побољшања квалитета живљења у локалној заједници. Кроз овај пројекат предвиђено је потпуно решавање више објеката и локација које су изузетно значајни.

Поред Града Суботице, партнер на пројекту „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“ је и Општина Сента. Детаљним анализирањем, дугорочним планирањем и великим искуством у пројектима, препознали су значајне потребе своје локалне заједнице у теми пројектног задатка. Према евиденцијама РГЗ-а, Општина Сента располаже нелегалним објектима који су у јавној својини, међутим, често се суочавамо са чињеницом да подаци из евиденције не одговарају стварном стању на терену и та одступања су значајна, а поменута неслагања изазивају немогућност домаћинског поступања, исправног, дугорочног и предузетничког планирања што се, наравно, очекује. Стога, Општина Сента кроз овај пројекат, као приоритет за решавање препознаје проблем евиденције, израде прецизне базе података и попис имовине.

Уговор о геодетским услугама и услузи припреме пројектно-техничке документације за процес легализације нелегалних објеката на територији града Суботице и општине Сента потписан је 4. марта 2020. године. Град Суботица уговорио је посао са конзорцијумом на чијем је челу фирма „Простор“ ДОО вредан 17,8 милиона динара.

У оквиру Пројекта завршена је пројектно техничка документација за процес легализације 50 објеката, етажирања 15 и брисања 23 објекта у Суботици, као и легализација 20 објеката, етажирања 20 и брисања 8 објеката у Сенти што је био главни циљ стављен пред пројектни тим који је руководио процесом од снимања објекта, израде елабората геодетских радова, катастарско топографских планова и пројекта геодетског обележавања и елабората спровођења, брисања објекта, израде планова посебних делова и извештаја о затеченом стању објекта, до уношења у евиденцију и пословне књиге града Суботице и општине Сента и попуњавања података о имовини у Централној бази података.

Рок за реализацију овог уговора био је 3 месеца од дана потписивања Уговора. „Простор” ДОО Ада је у уговореном року испунио све уговорне обавезе израдивши пројектно техничку документацију за легализацију 88 објеката у Граду Суботици и пројектно техничку документацију за легализацију 48 објеката у Општини Сента и тиме је ова услуга и пројектна активност успешно реализована.

Вести – Проценитељ

Програм „Exchange 5” финансира Европска унија, а спроводи Министарство за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Укупна вредност програма је 4.75 милиона евра, а за циљ има унапређење управљања имовином и локалне планске и буџетске процесе, као део реформисања јавних финансија у градовима и општинама.
У оквиру прве компоненте Програма Exchange 5, подржана је имплементација Грант шеме, односно додела бесповратних средстава за локалне пројекте, усмерена на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије. За Грант шему је намењен износ од 3 милиона евра из доприноса ЕУ, при чему је подржано 18 пројеката који обухватају 48 локалних самоуправа где спадају и Град Суботица и Општина Сента који реализују пројекат „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“.
Пројекат је започет потписивањем Уговора о додели бесповратних средстава између Владе Републике Србије (Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), Града Суботице и Општине Сента 21.12.2018. године. Укупан буџет пројекта је 240.095,00 ЕУР, износ бесповратних средстава је укупно 181.343,75 ЕУР (75,53%). Буџет Града Суботица је 163.600,00 ЕУР а Општине Сента 76.495,00 ЕУР.
Општина Сента детаљним анализирањем, дугорочним планирањем и великим искуством у пројектима, препознала је значајне потребе своје локалне заједнице у теми пројектног задатка.
У складу са Пројектним задатком тј. обавезним пројектним активностима Општина Сента ангажовала је пружаоца услуге који ће обављати проценитељске услуге. Услуге проценитеља детаљније подразумевају утврђивање тржишне ведности имовинске јединице тј. стручно мишљење о тржишној вредности имовинске јединице уз објашњење поступка утврђивања те тржишне вредности.
Уговор o пружању проценитељских услуга потписан је 21.02.2020. године између Општине Сента и фирме „Процена плус“ ДОО Суботица. Уговорена вредност свих услуга износи 1.115.000,00 динара. Рок у коме је пружалац услуге требао да реализује све уговорне задатке је 3 месеца од дана потписивања Уговора.
Проценитељ је по Уговору извршио процену тржишне вредности приоритетних објеката тј. 28 објеката и 2 парцеле пољопривредног земљишта који су у власништу општине. За наведене објекте утврђена је тржишна вредност која је уписана у евиденционе општинске књиге.
Пружаоц услуге извршио је све услуге у уговореном року, квалитетно и тиме је пројектна активност успешно реализована.
Вести – Теренски радови

Програм „Exchange 5” финансира Европска унија, а спроводи Министарство за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, док је Тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Укупна вредност програма је 4.75 милиона евра, а за циљ има унапређење управљања имовином и локалне планске и буџетске процесе, као део реформисања јавних финансија у градовима и општинама.
У оквиру прве компоненте Програма Exchange 5, подржана је имплементација Грант шеме, односно додела бесповратних средстава за локалне пројекте, усмерена на унапређење управљања имовином у градовима и општинама Србије. За Грант шему је намењен износ од 3 милиона евра из доприноса ЕУ, при чему је подржано 18 пројеката који обухватају 48 локалних самоуправа где спадају и Град Суботица и Општина Сента који реализују пројекат „Само правно заокружена јавна својина је добра јавна својина“.
Пројекат је започет потписивањем Уговора о додели бесповратних средстава између Владе Републике Србије (Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ), Града Суботице и Општине Сента 21.12.2018. године. Укупан буџет пројекта је 240.095,00 ЕУР, износ бесповратних средстава је укупно 181.343,75 ЕУР (75,53%). Буџет Града Суботица је 163.600,00 ЕУР а Општине Сента 76.495,00 ЕУР.
Општина Сента детаљним анализирањем, дугорочним планирањем и великим искуством у пројектима, препознала је значајне потребе своје локалне заједнице у теми пројектног задатка. Општина Сента често се суочава са чињеницом да подаци из евиденције не одговарају стварном стању на терену и та одступања су значајна, а поменута неслагања изазивају немогућност домаћинског поступања, исправног, дугорочног и предузетничког планирања што се, наравно, очекује. Стога, Општина Сента кроз овај пројекат, као приоритет за решавање препознаје проблем евиденције, израде прецизне базе података и попис имовине.
У складу са Пројектним задатком тј. обавезним пројектним активностима Општина Сента ангажовала је пружаоца услуге који ће обављати теренске радове. Теренски радови подразумевали су прикупљање, верификацију и анализу података о имовини која је у власништву Oпштине Сента као и додатне активности које подразумевају да ће пописивачи бити задужени да врше надзор над стварним стањем објеката на терену и сагласно стању на терену ажурирају базу података.
Уговор о пружању услуге прикупљања, верификације и анализе података о имовини која је у власништву Општине Сента потписан је 12.12.2019. године између Општине Сента и фирме „LINALINE“ ДОО Сента. Вредност свих услуга износи 1.475.000,00 динара.
У оквиру пројектне активности прикупљени су стварни подаци и извршен је попис 659 објеката на територији Општине Сента. Након пописивања израђени су технички цртежи такође за 659 објеката.
Пописивачи који су били задужени за теренски рад, верификацију, анализу и попис имовине и објеката у власништву општине Сента похађали су обуку која се односи на правилно вођење евиденције и ажурирање базе података о имовини у јавној својини.
Пружалац услуге је испунио  све обавезе предвиђене Уговором у уговореном року и тиме је пројектна активност успешно реализована.
Skip to content