Exchange 5 – opis projekta

Exchange 5

„Only legal assets are good assets“
„Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“
Subotica / Senta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) označili su  22. januara 2019. godine početak realizacije 18 projekata ukupne vrednosti 3,5 miliona evra, koji će u 48 lokalnih samouprava unaprediti proces upravljanja javnom imovinom. Program finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.

U projekte u okviru grant šeme programa Exchange 5 uključeno je 48 jedinica lokalnih samouprava, od kojih su 18 grant koordinatori, a ostalih 30 su partneri. Pomenuti  program i grant šema deo su IPA 2014, drugog po redu programa koji se sprovodi po decentralizovanom sistemu upravljanja fondovima EU. 

Kao jedan od najvećih izazova modernog strateškog planiranja i analize potreba u urbanim sredinama Grad Subotica i Opštinska uprava Senta prepoznali su neusaglašenost evidencije i stanja na terenu. Ovo dovodi do mnogih problema kao što su izgubljeni prihodi, neredovna održavanja koja vode u propadanje građevina, manjak projektno tehničke dokumentacije za bolje iskorištenje javne svojine, ali i smanjenu mogućnost socijalnog delovanja na lokalu i sveukupnog haotičnog stanja u urbanističkom planiranju.

Grad Subotica odlučio je da sve svoje kapacitete kroz ovaj projekat fokusira na legalizaciju (ozakonjenje) objekata koji imaju izuzetan javni značaj, u cilju budućeg ulaganja u iste zarad poboljšanja uslova života stanovnika na teritoriji grada. Raspolaganje javnom imovinom nije veliki problem u Subotici, ali je zato ozakonjenje iste, uvođenje u RGZ i buduća izrada projektno tehničke dokumentacije prepoznata kao goruće pitanje za upravu grada. Na teritoriji grada postoji oko 290 nelegalnih objekata, a kroz ovaj projekat izabrani su kao najvažniji oni koji mogu doprineti gradskom budžetu finansijski, kao i oni koji će doprineti očuvanju kulturnog identiteta grada i unaprediti turističku ponudu. Legalizacija, upis u RGZ i katastar je glavni preduslov za pravilno, dugoročno i kvalitetno raspolaganje nepokretnostima, jer građani pre svega, očekuju preduzetničku inicijativu, ličnu odgovornost i svakodnevna poboljšanja kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Kroz ovaj projekat predviđeno je potpuno rešavanje više objekata i lokacija koje su izuzetno značajni. Naime, legalizacija 50 objekata u javnoj svojini Grada Subotica jeste glavni cilj stavljen pred projektni tim koji će rukovoditi procesom od snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrada katastarsko topografskih planova, izrada projekta geodetskog obeležavanja i elaborata sprovođenja, eventualno brisanje objekta, izrada planova posebnih delova, izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta, unošenje u evidenciju i poslovne knjige Grada Subotice i, na kraju, popunjavanje podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka.

Pored Grada Subotice, partner na projektu „Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina“ je i Opština Senta. Detaljnim analiziranjem, dugoročnim planiranjem i velikim iskustvom u projektima, prepoznalli su značajne potrebe svoje lokalne zajednice u temi projektnog zadatka. Po analizama Opštinske uprave Senta tj. Odeljenja za građevinske poslove, Odsek za imovinsko – pravne poslove, na teritoriji Opštine popisano je preko 7000 nelegalnih objekata, od kojih je jedan deo u javnoj svojini. Prema evidencijama RGZ-a, Opština Senta raspolaže sa 1828 objekata, međutim, često se suočavamo sa činjenicom da podaci iz evidencije ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu i ta odstupanja su značajna, a pomenuta neslaganja izazivaju nemogućnost domaćinskog postupanja, ispravnog, dugoročnog i preduzetničkog planiranja što se, naravno, očekuje. Stoga, Opština Senta kroz ovaj projekat, kao prioritet za rešavanje prepoznaje problem evidencije, izrade precizne baze podataka i popis imovine. Planirano je precizno sagledavanje stanja 48 objekata, jer zbog tipa objekata koji su nesporno u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, svi oni u ovom krugu neće biti sagledani. To su ulice i putevi. Opština Senta smatra važnim korakom da softver kojim raspolaže, a koji je podesan i relevantan, bude popunjen tačnim i preciznim podacima da bi se, dalje, pristupilo obradi tih podataka, planiranju, ozakonjenju, korištenju ili šta se pokaže kao najpodesnije, pojedinačno za svaki slučaj i njegove potrebe.

Zahvaljujući Exchange programu, kroz projektne aktivnosti, dobro planiranje i implementaciju postignutog očekujemo da maksimalno ispoštujemo naziv našeg projekta, jer smatramo da je to jedini ispravan i održiv put. Zato se i vodimo rečenicom – Samo pravno zaokružena javna svojina je dobra javna svojina!

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava između Vlade Republike Srbije (Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU), Grada Subotice i Opštine Senta je potpisan 21.12.2018. godine. Ukupan budžet projekta je 240.095,00 EUR, iznos bespovratnih sredstava jeste ukupno 181.343,75 EUR (75,53%). Budžet Grada Subotica jeste 163.600,00 EUR a Senta 76.495,00 EUR.

Пратите нас:

Skip to content