АНТИКОРУПЦИЈСКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ СЕНТА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, из 2016. године, предвиђено је јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе. Овим документом је предвиђено да градови и општине у Републици Србији усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције. Сврха локалног антикорупцијског плана је идентификовање нормативних, институционалних, организационих и практичних ризика за настанак корупције и спровођење мера за њихово отклањање, односно на отклањање узрока за настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. Крајњи циљ је транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач општина, отпорност органа јавне власти на настанак корупције, на неправилности у раду и злоупотребу јавних ресурса, као и транспарентно креирање и трошење локалног буџета. Све ово постиже се применом адекватних механизама за праћење спровођења локалног антикорупцијског плана, у коме значајну улогу имају и цивилно друштво, медији, грађани, локална заједноца. Општина Сента израдила је свој локални антикорупцијски план за период 2017 – 2022. године по моделу који је сачинила Агенција за спречавање корупције Републике Србије. Кроз садржај доступан на овој страници сазнаћете: Више о томе шта су локални антикорупцијски планови Коју улогу грађани и цивилно друштво имају у изради и у праћењу спровођења локалног антикорупцијског плана Које мере садржи актуелни Антикорупцијски акциони план општине Сента за период 2017 – 2022. године Како постати члан тела за праћење спровођења Антикорупцијског акционог плана општине Сента Корисне датотеке (хронолошки, од најновије ка најстаријој): (уколико у међувремену буде усвојен поставити овде ревидирани Антикорупцијски акциони план општине Сента) Извештај о току ревидирања Антикорупцијског акционог плана општине Сента Решење о образовању Радног тела за израду предлог ревизије Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период 2017-2022 (26.04.2021) (уколико у међувремену буде донето поставити овде и Решење о именовању чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента) (актуелан јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године) Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (24.12.2019) Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (23.09.2019) Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана општине Сента за период од 2017. до 2022. године (10.05.2019) Решење о именовању председника и чланова Комисије за избор чланова тела за праћење примене Аниткорупцијског акционог плана општине Сента (Решење број 020-85/2018-И). Правилник о условима, критеријумима и мерилима за избор чланова Радног тела за праћење примене Антикорупцијског акционог плана Општине Сента (08.05.2019) Антикорупцијски акциони план општине Сента за период 2017 – 2022. године (Закључак о усвајању Плана) (уколико документ постоји поставити на страницу Пословник о раду радног тима за израду локалног антикорупцијског плана) Агенција за борбу против корупције Републике Србије – Методологија за праћење и извештавање о примени локалног антикорупцијског плана Агенција за спречавање корупције Републике Србије – Модел локалног антикорупцијског плана са упутствима за израду, спровођење и праћење Контакт особа за комуникацију и координацију: Драгана Радоњић dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs

Пратите нас:

Skip to content