Образовање града се огледа на богату прошлост. Прве школе су се појавиле већ у 18. веку. 1869. године град је ставио у општинску надлежност конфесијске школе и забавиште (изузетак је српска православна црквена школа), а 1870. године оснива осам салашке, четири градске, односно једну грађанску школу, а 1876. године отвара се и (нижа)гимназија. Почетком 20. века отварају се нове основне школе, наставља се развој школства. Почетком 1960-тих година отварају се нове средње школе: економска, медицинска, хемијска и школа ученика у привреди На жалост један део тих квалитетних средњих школа се средином 1970-тих година укида, а одвојене основне школе су интегрисане у оквиру ОШ. „Стеван Сремац“.

Данас на територији општине постоје три средње школе: Гимназија, Економско-трговачка и Медицинска средња школа (истурено одељење школе у Зрењанину), и пет јединица основне школе, као и 10 забавишта. У граду функционишу две више школе (истурено одељење за менеџмент у Крагујевцу и Виша школа за повртларство са седиштем у Будимпешти, која је отворена 1995. године). 2003. године отворена је Математичка гимназија за талентоване ученике „Бојаи“ на мадјарском језику.

Поред основне школе постоји и нижа Музичка школа, која веома успешно ради са више стотину ђака.

Основне школе

Темељ образовања и први корак у академском развоју наших      младих.

Средње школе

Место где се млади обликују, спремајући се за будућност и професионални живот.

Високе школе

Постизање академских висина и стицање стручности за свет пословања.

Музичке школе

Откривање и култивисање талената, усмеравајући страсти ка свету музике.
Skip to content