Индустријске зоне

Индустријска зона ЈУГ

 • Величина зоне: 125 ха
 • Заузета површина: 79 ха
 • Инфраструктура: приступни путеви, водовод, канализација,струја, телефон, интернет, гас, три пречистача индустријских отпадних вода, железничка пруга, међународно пристаниште, царина.
 • Слободна површина: 26,5 ха
 • Парцела бр.1 – 23,5 ха; Парцела бр.2 – 2,8 ха; Парцела бр.3 – 0,2 ха

Индустријска зона ЗАПАД

 • Величина зоне: 38 ха
 • Заузета површина: 37 ха
 • Слободна површина: 1 ха
 • Инфраструктура: приступни путеви, водовод, канализација,струја, телефон, интернет, гас, три пречистача индустријских отпадних вода, железничка пруга, медународно пристаниште, царина.
 • Парцела бр. 1 – 1 ха

Индустријска зона СЕНТА

 • Величина зоне: 20,31 ха
 • Заузета површина: 0 ха
 • Слободна површина: 20,31 ха
 • Инфраструктура: приступни путеви, водовод, канализација,струја, телефон, интернет, гас, железничка пруга, три пречистача индустријских отпадних вода, медународно пристаниште, царина (развођење инфраструктуре унутар индивидуалних парцела врши инвеститор у зависности од специфичних потреба).

Пратите нас:

Skip to content