Пословни инкубатор

Пословни инкубатор у Сенти је основан 2007. године Одлуком Скупштине општине Сента на локацији бивше Фабрике намештаја у Сенти. У априлу 2008. године, као други члан оснивача приступио је Фонд за подршку инвестиција у Војводини. Након адаптације објеката Пословног инкубатора која треба да отпочне у најкраћем року, корисницима односно станарима инкубатора ће бити стављен на располагање пословни простор са пратећим услугама ( правне, финансијске, рачуноводствене, маркетиншке итд.) који су потребни као предуслов успешне инкубације.

Пратите нас:

Skip to content