Одељење за привреду и локални економски развој

Начелник одељења: Драгана Радоњић 

Телефон: 

Е-маил: dragana.radonjic@zenta-senta.co.rs

 

4.1. Одсек за привреду и ЛЕР

Руководилац одсека: Лаура Ружа Туза

Телефон: 024/655-414

Е-маил: tuza.laura@zenta-senta.co.rs

 

4.2. Одсек за локалну пореску администрацију

Руководилац одсека: Маријана Кањо 

Телефон: 024/655-445

Е-маил: porez@zenta-senta.co.rs

Пратите нас:

Skip to content