Елгас

Адреса: 24400 Сента, ул. Миксат Калмана
Телефон: 024-815-223
Факс: 024-815-223
Е-мајл: jpelgas@sksyu.net

Јавно предузеће Елгас основано је одлуком Скупштине Општине Сента 1991. године ради изградње уличне мреже и дистрибуције природног гаса.

Основна делатност је:

Дистрибуција природног гаса на територији насеља Сента
Одржавање система природног гаса на територији насеља Сента
Трговина природним гасом на територији насеља Сента.
Остале делатности (енергетски системи и инсталације као и грађевинско-занатски радови):

Израда уличних гасовода и прикључка на СЕТ-овима,
Израда унутрашњих гасних инсталација и постројења
Израда и монтажа грађевинске браварије,
Израда и одржавање водоводних мрежа,
Израда и одржавање водоинсталација,
Израда и одржавање канализационих мрежа,
Израда и одржавање канализационих инсталација,
Израда и одржавање топловодних мрежа,
Израда и одржавање топловодних инсталација,
Израда и одржавање електричних мрежа,
Израда и одржавање електричних инсталација,
Израда и одржавање јавне расвете,
Израда релејне аутоматике,
Израда и одржавање светлосне сигнализације,
Израда и одржавање путне сигнализације,
Поправка електро уређаја,
Поправка електро алата,
Поправка домаћинских апарата.

Пратите нас:

Skip to content