КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

УВОД

Скупштина општина Сента је дана 30. 03. 2015. године донела Одлуку о младима („Сл. лист општине Сента“, бр. 6/2015) и Одлуку о оснивању Канцеларије за младе („Сл. лист општине Сента“, бр. 6/2015).

У складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе, Председник општине Сента је дана 30. 11. 2016. године конституисао Комисију за израду Локалног акционог плана политике за младе општине Сента за период од 2016. до 2020. године.

Садашња локална самоуправа је одлучила да покрене много више активности везане за младе, те након израде ЛАП, ће кренути и са конкретним активностима.

Документи:

1.       Закон о младима („Сл. Гласник РС“, 50/2011)

2.       Национална стратегија за младе („Сл. Гласник РС“, 55/2008)

3.       Национална стратегија за младе за период од 2015 до 2025. године („Сл. Гласник РС“, 22/2015)

4.       Одлука о младима („Сл. лист општине Сента“, бр. 6/2015)

5.       Одлука о оснивању канцеларије за младе („Сл. лист општине Сента“, бр. 6/2015)

6.       Решење о именовању Савета за младе („Сл. лист општине Сента“, бр. 26/2016)

7.       Решење о образовању и именовању Комисије за израду Локалног акционог плана политике за младе општине Сента за период од 2016. до 2020. године

Анкете за потребе израде ЛАП у општини Сента

Упитник за младе запослене и незапослене:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvvey4toMWkMWqJj9r0oy5avMQwNO9UypDiHpd6uuo6QP6g/viewform

Упитник о потребама и интересовањима студената у локалној заједници:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeejh4isxnhC6zv8JnsrI4SOhfjD75WB7gSTEw9YZbMh0hfw/viewform

Координатор Канцеларијe за младе

Андреа Марки, дипл.правник 

Главни трг 1. 24400 Сента

Тел. +381 24 655 444

e-mail: marki.andrea@zenta-senta.co.rs

web: www.zenta-senta.co.rs 

Члан Општинског већа за спорт и омладину

Данило Попов, маст. проф. ф.в. и сп.

Главни трг 1. 24400 Сента

Тел. +381 24 655 444

Моб. +381 64 875 555 6

e-mail: danilo.popov@zenta-senta.co.rs

web: www.zenta-senta.co.rs

Пратите нас:

Skip to content