КАРТА ЗА ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ

Скупштина општине Сента на седници одржаној 30.11. 2015. године донела је Одлуку о карти за велике породице.

Овом одлуком успоставља се Карта за велике породице (у даљем тексту: карта) на територији општине Сента, као једна од мера подстицања рађања деце и побољшања услова за задовољавање основних потреба породица у којима живе троје или више деце.

Имаоци Карте остварују право на попуст одобрен од стране привредника и организација, учлањених у мрежу прихватилаца карте за велике породице, чији списак се налази на овој страни.

Право на карту оставрују родитељи/хранитељи и деца под следећим условима, да живе у заједничком породичном домаћинству са троје или више деце, да почев од 01.01. 2015. године сви чланови породице имају пребивалиште на територији општине Сента и да се сва деца школског узраста редовно похађају наставу.

Права из ове одлуке деца остварују до своје навршене 19. година живота, а родитељи/хранитељи до навршене 19. година живота најмлађег детета у породичним домаћинству.

Поступак за добијање карте покреће се подношењем захтева Општинској управи општине Сента.

Пратите нас:

Skip to content