Национална служба за запошљавање

Национална служба за запошљавање је одговорна за обављање активности повезаних са запошљавањем и професионалном оријентацијом, као и одређивањем права из осигурања за случај незапослености. Ова институција игра виталну улогу на тржишту рада Србије.

Основни циљ ове службе је смањење стопе незапослености и побољшање ефикасности функционисања тржишта рада. У складу са тим, Национална служба пружа подршку незапосленим лицима у процесу тражења рада, али и помаже послодавцима да нађу адекватне кадрове.

Ова служба такође имплементира различите пројекте и програме са циљем стимулисања запошљавања и самозапошљавања, пружајући тако важну подршку у развоју опште економске сцене у земљи.

Испостава Националне службе за запошљавање општине Сента се налази на адреси Boška Jugovića 1. За било каква додатна питања или потребу за информацијама, слободно се обратите директно у наше просторије или нас контактирајте на наш контактни телефон 024 812626.

Такође, можете посетити државну страницу службе за запошљавање кликом овде.

Skip to content