Lista primljenih narudžbenica i poslatih uverenja i izvoda.

    Za proveru primljenih i poslatih izvoda i uverenja unesite u prazno polje Vaš JMBG (odnosno JMBG naručioca).
    U slučaju da Vas nema na ”Listi primljenih i poslatih izvoda i uverenja” kontaktirajte Matičnu službu na telefon: 024/655-444 radi utvrđivanja razloga neprijema ili neslanja Vaših naručenih dokumenata.


    Пратите нас:

    Skip to content